Thursday, September 4, 2014

The feeling that conquer the world!

आज बरेच दिवसांनी स्वतः च्याच पोस्ट वाचत बसलो होतो. तेंव्हा अस वाटल की हे एवढ सर्व लिहिताना जी मजा आली होती, आज वाचताना ती तूसभर पण कमी झाली नाही. शेवटी काय भावना महत्वाची.....

The feeling that conquer the world.

चला, निरोप घेतो परत भेटूच 

अभिजीत 

No comments:

Post a Comment